j

Austo tolit cetero ea eam, at atqui soleat moderatiu usu, vis ut illud putent corumpi. At wisi euripidi duo, vim vide omnies reformida. Populis inimi noluise mea.

100% ОРГАНСКО СЕМЕ SILYBUM MARINAUM L. FRUCTUS

Белиот трн (Silybum marianum L.) е билка со најголем број на релевантни студии за докажување на ефикасноста на дејството (PubMed над 1000 публикации). Семето од бел трн е најмоќен природен прочистувач на црниот дроб со силно хепатопротективно дејство.

SILYBUM MARIANUM L. – БЕЛ ИЛИ МЛЕЧЕН ТРН

Silybum marianum L. – Бел или Млечен трн ( странски имиња: srb. Sikavica, hrv. Badelj, Divlja Articoka eng. milk thistle, blessed milk thistle ger. Mariendistel, Milchdistel, Silberdistel) е вид на трн од фамилијата Asteraceae. Представува двегодишно растение со пурпурни цевчести цветови кое може да порасне од 30 до 200 см. Има жлебно и шупливо стеблото со долгнавести до ланцетни листови долги од 15 до 60 см со шилести рабови со боцки на врвот и по краевите и лисни плочи кои во одредени делови се со бела боја, како да се посипани со млеко од каде доаѓа и народното име на растението. Плодовите или “семињата” имаат изразен овален облик и се релативно крупни со должина од 5-8 мм и ширина од 2-4 мм. Тежината на 1000 зрна изнесува 20-30 гр.
Во фитотерапијата се користи исушен зрел плод (Silybi mariae fructus) од растението бел или млечен трн Silybum marianum (L.) Gaerth., fam. Asteraceae.

ХЕМИСКИ СОСТАВ: Главна активна состојка е флаванолигнански комплекс составен од: силибин, силидианин и силикристин, кој се означува со заедничко име силимарин што често се користи и за име на целото растение. Силибининот, исто така познат како силибин, главната активна состојка на силимаринот представува мешавина од два диастереомери, силибин А и силибин Б, во приближно еквимоларен сооднос. Силимаринот го има најмногу во плодовите – “семето”, помалку во листовите и останатите делови од растението. Сепак, само плодот односно семето наоѓа примена во практиката. Покрај силимаринот, сермето содржи и слободен таксифолин, други флавоноиди, слузи, масло, смоли и друго.
ДЕЈСТВО: Силимаринот покажуваат низа експериментално потврдени дејства, како што се: хепатопротективното, антиоксидативното, антифибротичното, антиинфламаторното и имуномодулаторното дејство. Спречуваат липидна пероксидација, ги стабилизираат мембраните, овозможуваат регенерација на хепатоцити, а особено поволно дејствуваат при вирусни инфекции на хепарот (хепатитис А, В и С), цирозата и алкохолната цироза. Поволно дејствуваат при оштетувања на хепарот индуцирани со токсини од различна природа и особено од отровните габи. Покажуваат и антиканцерогена и хипохолестеринемична активност и сл. Сите дејства во најголем дел се должат на активноста на флаванолигнанскиот комплекс - силимарин.

Механизам на дејство:

Хепатопротективниот ефект на екстрактите од белиот трн се остварува преку неколку механизми
• зголемена протеинска синтеза во хепатоцитите и стимулација на црнодробна регенерација,
• антиоксидативна активност и зголемена детоксификациона активност, и
• антиинфламаторно дејство, преку стабилизација на мастоцити, инхибиција на неутрофилите и на инфламаторните простагландини и леукотриени. Во однос на ефектот врз протеинската синтеза, силимаринот ја стимулира активноста на РНК-полимераза I, со активирање на промоторнато место на ДНК, која полимеразите ја користат како модел за синтеза на рибозомална РНК. Како резултат на зголеменото присуство на рибозомална РНК, расте и регенеративниот капацитет на црниот дроб. Силимаринската активност како антиоксидант се гледа во неговиот капацитет да ја зголемува хепаталната содржина на глутатион, кој ги детоксифицира различните супстанци во хепарот и го зголемува нивото на ензимот супероксид дисмутаза, кој ја катализира конверзијата на токсичните кислородни радикали (супероксид анјон) во помалку штетен водороден пероксид. Во однос на капацитетот за антиоксидативата активност, за одбележување е фактот дека силимаринот е десет пати попотентен како антиоксидант во однос на токоферолот (витамин Е).

ПРЕПОРАЧАНО ЗА:

• здрави лица за превенирање на состојби и болести на црн дроб;
• лица со зголемен внес на мрсна храна, алкохол и лекови
• лица со замастен црн дроб
• лица со инфективни и неинфективни хепатитиси
• лица кои се на хронична терапија со хемиски лекови
• псоријаза
• при труење со храна
• хиперхолестеринемија

Сите права задржани. © ХЕМЕРА ДООЕЛ 2022