Previous slide
Next slide

100% ОРГАНСКО СЕМЕ SILYBUM MARINAUM L. FRUCTUS

• Органски произведено и сертифицирано семе (плод) од бел или млечен трн по принципот „од нива до трпеза“ од еколошки чисти подрачја во Македонија
• 100% органско сомелено семе (плод) од бел трн без додатоци, бои, ароми и конзерванси
• Најмоќниот природен прочистувач на црниот дроб со силно хепатопротективно дејство
• Производ со најголем број на релевантни студии за докажување на ефикасноста на дејството

 

silimarin caj od bel trn
силимарин мк

ПРЕПОРАЧАНО ЗА:

• здрави лица за превенирање на состојби и болести на црн дроб
• лица со зголемен внес на мрсна храна, алкохол и лекови
• лица со замастен црн дроб
• лица со инфективни и неинфективни хепатитиси
• лица кои се на хронична терапија со хемиски лекови
• псоријаза
• при труење со храна
• хиперхолестеринемија

Silybum marianum L. – Бел или Млечен трн ( странски имиња: srb. Sikavica, hrv. Badelj, Divlja Articoka eng. milk thistle, blessed milk thistle ger. Mariendistel, Milchdistel, Silberdistel) е вид на трн од фамилијата Asteraceae. Представува двегодишно растение со пурпурни цевчести цветови кое може да порасне од 30 до 200 см. Има жлебно и шупливо стеблото со долгнавести до ланцетни листови долги од 15 до 60 см со шилести рабови со боцки на врвот и по краевите и лисни плочи кои во одредени делови се со бела боја, како да се посипани со млеко од каде доаѓа и народното име на растението. Плодовите или “семињата” имаат изразен овален облик и се релативно крупни со должина од 5-8 мм и ширина од 2-4 мм. Тежината на 1000 зрна изнесува 20-30 гр.

семе од бел трн
силимарин

ХЕМИСКИ СОСТАВ: Главна активна состојка е флаванолигнански комплекс составен од: силибин, силидианин и силикристин, кој се означува со заедничко име „силимарин“ што често се користи и за име на целото растение. Силибининот, исто така познат како силибин, главната активна состојка на силимаринот представува мешавина од два диастереомери, силибин А и силибин Б, во приближно еквимоларен сооднос. Силимаринот го има најмногу во плодовите – “семето”, помалку во листовите и останатите делови од растението. Сепак, само плодот односно семето наоѓа примена во практиката. Покрај силимаринот, семето содржи и слободен таксифолин, други флавоноиди, слузи, масло, смоли и друго.

silimarin upotreba

ДЕЈСТВО:

Силимаринот покажуваат низа експериментално потврдени дејства, како што се: хепатопротективното, антиоксидативното, антифибротичното, антиинфламаторното и имуномодулаторното дејство. Спречуваат липидна пероксидација, ги стабилизираат мембраните, овозможуваат регенерација на хепатоцити, а особено поволно дејствуваат при вирусни инфекции на хепарот (хепатитис А, В и С), цирозата и алкохолната цироза. Поволно дејствуваат при оштетувања на хепарот индуцирани со токсини од различна природа и особено од отровните габи. Покажуваат и антиканцерогена и хипохолестеринемична активност и сл. Сите дејства во најголем дел се должат на активноста на флаванолигнанскиот комплекс – силимарин

Механизам на дејство:

Хепатопротективниот ефект на екстрактите од белиот трн се остварува преку неколку механизми
• зголемена протеинска синтеза во хепатоцитите и стимулација на црнодробна регенерација
• антиоксидативна активност и зголемена детоксификациона активност, и
• антиинфламаторно дејство, преку стабилизација на мастоцити, инхибиција на неутрофилите и на инфламаторните простагландини и леукотриени.

Во однос на ефектот врз протеинската синтеза, силимаринот ја стимулира активноста на РНК-полимераза I, со активирање на промоторнато место на ДНК, која полимеразите ја користат како модел за синтеза на рибозомална РНК. Како резултат на зголеменото присуство на рибозомална РНК, расте и регенеративниот капацитет на црниот дроб.

Силимаринската активност како антиоксидант се гледа во неговиот капацитет да ја зголемува хепаталната содржина на глутатион, кој ги детоксифицира различните супстанци во хепарот и го зголемува нивото на ензимот супероксид дисмутаза, кој ја катализира конверзијата на токсичните кислородни радикали (супероксид анјон) во помалку штетен водороден пероксид. Во однос на капацитетот за антиоксидативата активност, за одбележување е фактот дека силимаринот е десет пати попотентен како антиоксидант во однос на токоферолот (витамин Е).